Aldergrensen for tung motorsykkel (klasse A) heves samtidig fra 21 til 24 år. Men den som har hatt førerkortet i klasse A2 i to år,
kan ta et obligatorisk syv timers kurs og få førerrett i klasse A. Klasse A vil si tung motorsykkel uten begrensninger i motorvolum eller effekt.

– Ved å ta trinnvis opplæring via mellomtung MC (klasse A2) kan man få førerrett for tung sykkel ved fylte 20 år.
Uten å gå via mellomtung MC, må sjåføren altså være fylt 24 år, sier Lars-Inge Haslie i seksjon for trafikkopplæring i Vegdirektoratet.