Har du fylt 15 år og er klar for ta mopedlappen? Vi hjelper deg!


Slik tar du moped lappen hos oss

Det første du må igjennom er:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.

Her er målene hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og trafikksystemet. Trafikalt grunnkurs er felles for alle klassene og
skal bidra til at du får en grunnleggende forståelse for hva kjøring innebærer. Obligatorisk,

Moped kurset går over 14 timer. Og består av 3 trinn.


Trinn 2

På trinn 2 er målene i hovedsak rettet mot eleven og mopeden. Elevene skal lære å beherske
mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Å
kjøre teknisk riktig vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.
God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Elevene
skal i tillegg få kunnskap om mopeden. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de
kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta
mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.


Trinn 3

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal
beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen
som regulerer kjøringen. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes
ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig.


Trinn 4

Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik
som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og
trafikken som system skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse tema vektlegges
spesielt i starten og slutten av opplæringen.