Vi hjelper deg med å ta snøscooter lappen! Fra start til mål.


Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.

Her er målene hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og trafikksystemet.
Trafikalt grunnkurs er felles for alle klassene og skal bidra til at du får en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer.

Trafikalt grunnkurs gjelder ikke for de som har førerkort fra før.


Trinn 2:

3 timer obligatorisk opplæring, hvorav en time kontroll og vedlikehold av kjøretøyet, der eleven selv skal skifte en variatorrem.


Trinn 3:

4 timer obligatorisk opplæring, hvorav hver elev skal gjennomføre minst 3 timer egenkjøring i variert terreng, med og uten passasjer/tilhengerslede/ last.
Sikkerhet og miljø-/naturvennlig kjøring skal vektlegges.


Trinn 4:

2 timer selvstendig kjøring der eleven selv skal velge sikre ruter tilpasset miljø, dyreliv og natur. Kjøringen skal være sammenhengende over lengre perioder,
med og uten last. Deretter er det 4 timer i klasserom der elevene sammen skal videreutvikle
sin evne til refleksjon, å ta hensyn til naturen, sin risikovurdering og lære førstehjelp i naturen.
Førerprøven i klasse S består av en teoriprøve.

Det er ikke praktisk prøve i klasse S.


Denne klassen gjelder føring av snøscooter med eller uten tilhengerslede
Nye regler i klasse S fra og med 1. juli 2006 fastsetter at nye kandidater kan få førerrettigheter for snøscooter
bare etter obligatorisk opplæring og bestått teoretisk førerprøve. Minstealderen er 16 år, men frem til fylte 18 år
er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg).
Person som før 1. juli 2006 har ervervet førerrettighet i klassene A, A1, B, S eller T, har fortsatt rett til å kjøre snøscooter
med eller uten tilhengerslede uten aldersbegrensningen nevnt ovenfor.