Har du fylt 16 år? Ta traktor lappen sammen med oss.


Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.

Her er målene hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og trafikksystemet.
Trafikalt grunnkurs er felles for alle klassene og skal bidra til at du får en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer. Obligatorisk,

 

Trafikalt grunnkurs gjelder ikke for de som har førerkort fra før.


Trinn 2:

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal elevene lære å mestre traktor med tilhenger rent kjøreteknisk,
uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.


Trinn 3:

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken Eleven skal kunne kjøre i variert trafikk.


Trinn 4:

Kurs i sikring og merking av last for klasse BE, D1E, DE og T er obligatorisk. Kurset er på 2 undervisningstimer,
hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.
Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last, er fritatt fra kurset.