Vi tilbyr en komplett opplæring og sørger for at du er 100% klar for oppkjøring


Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.

Her er målene hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og trafikksystemet. Trafikalt grunnkurs er felles for alle klassene og
skal bidra til at du får en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer. Obligatorisk.

Trafikalt grunnkurs gjelder ikke for de som har førerkort fra før.


Trinn 2:

Målet er å mestre bilen rent kjøreteknisk. God Kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen  på trinn 3,
og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.
Obligatorisk veiledningstime før neste trinn.


Trinn 3:

Målene er rettet mot kjøringen ute i trafikken. Du bør kunne kjøre selvstendig. Obligatorisk veiledningstime før neste trinn.
Obligatoridk sikkerhetskurs på bane- 4 timer.


Trinn 4:

Her er målene hovedsaklig rettet mot din sikkerhetsforståelse og trafikksystemet, som i trinn 1.
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg -13 timer.