Vi tilbyr oppkjøring med forskjellige typer henger.


Klasse B 96

Med klasse B 96 kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av
tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501-4250 kg.
Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 4250 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.
Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.


Bilens tekniske begrensninger

Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften,
må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen.
Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.
Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last.
Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp.

Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.


Klasse BE

Er trekking av tilhenger ikke lovlig etter reglene ovenfor, kreves det klasse BE.
Førerkortkravet vil gjelde når samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger ligger i området 4251 – 7000 kg.
Person med klasse BE slipper å beregne tilhengerens høyeste tillatte totalvekt, det er nok å sjekke
bilens tekniske begrensninger i form av «tillatt hengervekt» (maksimal aktuelle totalvekt for tilhenger etter denne bilen)
og «tillatt vogntogvekt» (maksimal aktuelle vogntogvekt).

Tar du klasse BE for første gang 19. januar 2013 eller senere, må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg.
Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren derfor ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.